Strona główna
Mapa strony
Kontakt
19.08.2017
DE
RU
EN
PL
 
System oznaczeń jakościowych
Posiadamy własne oznaczenia produktów i towarów w udostępnianych Katalogach zgodne z Jednolitym Systemem Informowania o Jakości Części:
 
Jakość OE część oryginalna* OE1 oznakowana logo - znakiem towarowym producenta pojazdu
Jakość Q
 
część oryginalna* OEM/OES2 oznakowana logo - znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy montaż
Jakość PC
 
część nadwozia lub element oświetlenia o porównywalnej jakości**. Część nadwozia lub element oświetlenia, który posiada dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących: Centro Zaragoza, Thatcham lub TÜV Rheinland
Jakość PJ / PJB  część o porównywalnej jakości**, szczególnie polecana przez dostawcę (dystrybutora) / część o porównywalnej jakości**, szczególnie polecana przez dostawcę (dystrybutora), której jakość jest gwarantowana przez wskazanego i zawsze tego samego Producenta
Jakość P część o porównywalnej jakości**
   
Jakość ZJ zamiennik o podwyższonej jakości, polecany przez dostawcę (dystrybutora)
Jakość Z pozostałe zamienniki
     

Produkty oferowane w zakładce Układy termiczne są oznaczane specjalnie dla tego asortymentu dedykowanymi oznaczeniami jakości, a dla np.: chłodnic, nagrzewnic, skraplaczy klimatyzacji, dodatkowo informacjami o materiale i technologii wykonania. 
Zapraszamy do zapoznania się z oznaczeniami w informacji opublikowanej w przeglądzie oferty Polcar - katalogu online.
 
     
   1) Oryginalne części tzw. OE - Original Equipment

 2) Oryginalne części tzw. OEM - Original Equipment Manufacturer lub OES - Original Equipment Supplier
     
     

Oznaczenia jakości, Jakość Q, PJ, PC, P
 

 

 

Na rynku części samochodowych, prezentowane przez firmę Polcar podejście tj. umieszczenie informacji o jakości dla wszystkich oferowanych części, jest unikalnym w skali europejskiej rozwiązaniem, umożliwiającym świadomy wybór towaru według najważniejszych dla danego Klienta kryteriów np. relacji jakość/cena a wiek samochodu.
   

Podstawą do przygotowania Systemu oznaczeń jakościowych firmy Polcar była dyrektywa Komisji Europejskiej 1400/2002 tzw. GVO (dziś jest to dokument historyczny, kontynuowany w Rozporządzeniu Komisji UE nr 461/2010).

Zgodnie z definicjami zawartymi w §2 pkt 20, 21 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.10.2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 198, poz. 1315):
* „oryginalne części zamienne” to części zamienne tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów;
** „części zamienne o porównywalnej jakości” to części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.

Copyright by Polcar