Kontakty do Działów firmy Polcar
tel. 22 735 50 31

tel. 22 735 50 00

e-mail: wolmag@polcar.com
 
Opiekun regionu - mazowieckiego
Paweł Dziak
tel. 603 304 874
e-mail: pawel.dziak@polcar.com

Opiekun regionu - lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
Mateusz Duda
tel. 605 222 656
e-mail: mateusz.duda@polcar.com

Opiekun regionu - dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego
Marek Grobel
tel. 509 300 342
e-mail: marek.grobel@polcar.com

Opiekun regionu - kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
Ireneusz Olejniczak
tel. 607 587 077
e-mail: ireneusz.olejniczak@polcar.com

Opiekun regionu - łódzkiego
Wojciech Kitlitz
tel. 663 222 010
e-mail: wojtek.kitlitz@polcar.com
i
Paweł Leszczyński
tel. 665 179 797
e-mail: pawel.leszczynski@polcar.com

Opiekun regionu - wielkopolskiego
Ireneusz Olejniczak
tel. 607 587 077
e-mail: ireneusz.olejniczak@polcar.com
i
Paweł Leszczyński
tel. 665 179 797
e-mail: pawel.leszczynski@polcar.com

Opiekun regionu - świętokrzyskiego
Przemysław Kwiatkowski
tel. 725 229 494
e-mail: przemyslaw.kwiatkowski@polcar.com
 
Reklamacje jakościowe i zwroty towarów
tel. 22 735 50 60

Zwroty towarów
tel. 22 735 50 61
e-mail: reklamacje@polcar.com.pl

Reklamacje jakościowe
tel. 22 735 50 62
e-mail: reklamacje@polcar.com.pl

Reklamacje ilościowe
tel. 22 735 55 10
e-mail: magazyn.biuro@polcar.com.pl
 
Klienci krajowi - tel. +48 22 493 39 56
Klienci zagraniczni - tel. +48 22 493 39 58

Dostawcy krajowi - tel. + 48 22 493 39 52
Dostawcy zagraniczni- tel. +48 22 493 39 55

email: ksiegowosc@polcar.com
 

tel.: +48 22 735 55 21; +48 22 735 55 22

e-mail: kadry@polcar.com

W przypadku zainteresowania naszymi ofertami pracy,
aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polcar.com

Potencjalni dostawcy proszeni są o wypełnienie kwestionariusza.
 

Przydatne formularze i dokumenty

REKLAMACJE

POBIERZ FORMULARZ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

POBIERZ DOKUMENT
Adres korespondencyjny

Polcar PPH
(prosimy o dopisek na kopercie zawierający
imię i nazwisko osoby oraz nazwę działu adresata)


ul. Wejnerta 19
02-619 Warszawa

e-mail: info@polcar.com

Siedziba główna

Polcar PPH

ul. Polna 6
05-552 Wólka Kosowska

Prosimy nie kierować korespondencji listownej
pod ten adres!

Lista kontaktów do Działów firmy

Infolinia Polcar:

- dla telefonów stacjonarnych: 801 066 703
- dla telefonów komórkowych i stacjonarnych: 22 492 24 00
 

trwa ładowanie mapy google
Współpraca z firmami o regionalnym zasięgu działania

Poszukujemy firm regionalnych zainteresowanych przystąpieniem do naszej Sieci Dystrybucyjnej.

Oczekujemy współpracy z niezależnymi firmami działającymi w branży motoryzacyjnej, dobrze znającymi specyfikę i wymagania lokalnego rynku.
Nie jest naszą intencją tworzenie własnych filii ani oddziałów – jest to podstawowa i niezmienna od 1986 roku zasada naszej działalności.

Oferty współpracy prosimy przesyłać na adres email:
info@polcar.com.pl
 

Sieć Handlowa Polcar – sprzedaż hurtowa i detaliczna
trwa ładowanie mapy google
OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY

Polcar Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Wejnerta 19 NIP: 5210445018 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Niniejszym oświadczenie składane jest w celu wykonania obowiązku z art 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 roku w brzmieniu nadanym w dniu 01.01.2020 r.
 
Polcar
loading