PTG

PTG

PTG

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest związkiem zrzeszającym polskich pracodawców. Głównym celem PTG jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Statutowym celem Towarzystwa jest reprezentowanie interesów swoich członków, działanie na rzecz polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz przywrócenie polskim przedsiębiorcom właściwego im miejsca w życiu gospodarczym i społecznym. 

Więcej informacji: www.iptg.pl
Polcar
loading